Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Ydych chi'n bwriadu gwneud cais am Ysgoloriaeth Prifysgol Iâl? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n syrffio'r post hwn ac yn cael y ddogfen hanfodol a hanfodol a'r tystlythyrau y mae'n eu cynnwys.

Fel bod yn un o'r Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl sy'n caniatáu i'r myfyriwr ystyried rhywbeth mwy dewisol ac yn aml yn cynnig cyfleoedd i ehangu eu profiad academaidd.

Mae gan y myfyrwyr amrywiaeth o ysgoloriaethau a ariennir gan y llywodraeth ac yn fewnol ar gael iddynt ym Mhrifysgol Iâl i gynorthwyo gyda chostau astudio a ffioedd dysgu.

Mae ysgoloriaeth Prifysgol Iâl yn gyfle prin, yn enwedig i fyfyrwyr domestig a rhyngwladol sy'n dymuno cofrestru ar gyfer buddion addysgol.

Felly os ydych chi'n dymuno astudio a chael mwy o fewnwelediad i ysgoloriaethau Prifysgol Iâl, fe'ch ceryddaf i fynd trwy'r post manwl sydd ar gael isod.

Prifysgol Iâl

Mae Prifysgol Iâl, sydd wedi'i lleoli yn New Haven, Connecticut, yn adnabyddus am ei rhaglenni drama a cherddoriaeth rhagorol, sy'n cyrraedd y tu allan i'r ystafell ddosbarth gyda sefydliadau myfyrwyr.

Prifysgol Iâl yw'r drydedd brifysgol hynaf yn yr Unol Daleithiau (Unol Daleithiau America) ac fe'i sefydlwyd ym 1701 yn New Haven, Connecticut.

Fe'i sefydlwyd i ddechrau fel ysgol i addysgu'r clerigwyr ond yn fuan fe'i newidiwyd i ddysgu llawer o feysydd astudio eraill yn y wlad.

Mae'r sefydliadau hyn fel a ganlyn, fel yr Yale Whiffenpoofs, grŵp Cappella enwog, a Chymdeithas Dramatig Iâl.

Mae llawer o fyfyrwyr adnabyddus wedi graddio o Iâl, gan gynnwys Gwobrwyon Nobel, Ynadon y Goruchaf Lys, Llywyddion yr Unol Daleithiau, ac Ysgolheigion Rhodes.

Mae'r brifysgol hon yn safle 15 yn y byd ymhlith y Prifysgolion gorau ac yn 3ydd yn yr UD gan y US News oherwydd ei bri a'i safon academaidd ragorol.

Mae llawer o fyfyrwyr ysgol uwchradd yn breuddwydio am astudio yn ysgolion Ivy League oherwydd bod llwyddiant proffesiynol bron yn sicr o edrych ar y prifysgolion hyn.

Gwirio Allan:  Ysgoloriaeth Prifysgol Khalifa 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae'r Brifysgol Efrog hon yn un o'r prifysgolion mwyaf rhagorol yn UDA ac mae'n rhan o ysgolion yr Ivy League, ac mae ysgolion yr Ivy League yn gyfystyr â bri a rhagoriaeth academaidd.

Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl Disgrifiad

Mae Ysgoloriaeth Prifysgol Iâl 2023-2024 yn ysgoloriaeth a ariennir yn llawn ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol; cynigir yr ysgoloriaeth hon ar gyfer israddedig, meistr, a Ph.D.

Gall Ysgoloriaeth Iâl amrywio o ychydig gannoedd o ddoleri i dros $70,000 yn flynyddol; mae ysgoloriaeth gyfartalog seiliedig ar angen Iâl dros $ 50,000.

Mae Prifysgol Iâl yn cynnig sawl ysgoloriaeth ar ffurf cymorth ariannol, ac mae tua 63% o fyfyrwyr israddedig, gan gynnwys rhyngwladol, yn derbyn cymorth ariannol.

Er nad yw Iâl yn dyfarnu ysgoloriaethau ar sail teilyngdod, mae sefydliadau allanol yn cydnabod llawer o fyfyrwyr Iâl yn ariannol am eu doniau academaidd ac allgyrsiol.

Maent yn eich annog i ddilyn y gwobrau allanol hyn, a all leihau neu ddileu eich swm Cyfran Myfyriwr yn sylweddol.

Er nad yw Iâl yn dyfarnu ysgoloriaethau ar sail teilyngdod, mae myfyrwyr Iâl yn aml yn gymwys i gael dyfarniadau teilyngdod gan sefydliadau eraill.

Ar gyfer ysgoloriaethau graddedig, mae'n rhaid i fyfyrwyr wneud cais i'r adrannau o'u dewis oherwydd bod polisïau ariannu yn wahanol ar gyfer pob adran.

Ar gyfer Ph.D. I fyfyrwyr, mae ysgoloriaethau a ariennir yn llawn yn gyffredin iawn; mae pob myfyriwr o leiaf yn derbyn ysgoloriaeth sy'n cynnwys ysgoloriaeth ddysgu lawn, cymrodoriaeth ysbyty, a chyflog blynyddol.

Mae'r meini prawf ar gyfer derbyn ysgoloriaethau teilyngdod yn uniongyrchol gysylltiedig â pherfformiad myfyriwr mewn academyddion, chwaraeon, cerddoriaeth, neu faes arall o ddiddordeb arbennig.

Ysgoloriaethau Ar Gael Prifysgol Iâl

Isod mae'r rhestrau o ysgoloriaethau Prifysgol Iâl sydd ar gael ar gyfer yr ymgeiswyr cymwys a phosibl a'r ymgeiswyr rhyngwladol sydd â diddordeb:

ysgoloriaeth Crynodeb

Gwirio Allan:  Swyddi Llafur Cyffredinol Yn UDA 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Cwmpas yr Ysgoloriaeth

 • Dyfernir ysgoloriaeth Prifysgol Iâl i dalu am 100% o'r angen ariannol a ddangosir gan y teulu.
 • Maent yn ystyried incwm, asedau a chyllid eich rhiant i bennu swm eich ysgoloriaeth.
 • Gall Ysgoloriaeth Iâl amrywio o ychydig gannoedd o ddoleri i dros $70,000 yn flynyddol; mae ysgoloriaeth gyfartalog seiliedig ar angen Iâl dros $ 50,000.
 • Hefyd, nid yw myfyrwyr y mae eu rhieni'n ennill llai na 65,000 $ y flwyddyn yn talu dim! Felly os yw'ch rhieni'n gwneud llai na 65,000 $ y flwyddyn, mae ysgoloriaeth Prifysgol Iâl yn cynnwys hyfforddiant, ystafell a bwrdd!

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl

I fod yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl, mae'r meini prawf canlynol i'w cyflawni:

 • Iaith Angenrheidiol: Saesneg.
 • Sgoriau TOEFL o'r canlynol o leiaf:
 • 100 ar y TOEFL ar y rhyngrwyd
 • 600 ar y TOEFL ar bapur
 • 250 ar y TOEFL cyfrifiadurol
 • Sgoriau IELTS o 7 neu uwch a sgoriau Prawf Pearson o 70 neu uwch.
 • Am fwy o wybodaeth, gwiriwch yma.
 • Gwledydd Cymwys: Holl wledydd y Byd.
 • Rydych chi wedi ymrestru neu'n gymwys i gymryd rhan yn y rhaglen Cinio Ffederal Am Ddim neu Gostyngedig (FRPL).
 • Rydych wedi derbyn hepgoriad ffioedd profi ACT neu SAT neu'n gymwys i dderbyn.
 • Rydych chi wedi ymrestru mewn rhaglen ffederal, y wladwriaeth neu leol sy'n cynorthwyo myfyrwyr o deuluoedd incwm isel (ee rhaglenni TRIO fel Upward Bound).
 • Rydych chi'n ward y wladwriaeth neu'n amddifad.
 • Mae incwm blynyddol eich teulu yn dod o fewn y Canllawiau Cymhwysedd Incwm gan Wasanaeth Bwyd a Maeth USDA.
 • Rydych chi'n byw mewn tai cyhoeddus â chymhorthdal ​​​​ffederal, cartref maeth, neu'n ddigartref.
 • Mae'ch teulu'n derbyn cymorth cyhoeddus.
 • Gallwch ddarparu datganiad ategol gan swyddog ysgol, cwnselydd mynediad coleg, swyddog cymorth ariannol, neu arweinydd cymunedol.
Gwirio Allan:  Ysgoloriaethau a Ariennir yn Llawn Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn UDA 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Sut i wneud cais

Dilynwch y camau canlynol i fanteisio ar Ysgoloriaeth Prifysgol Iâl:

 1. Gwiriwch ofynion penodol yr ysgoloriaeth hon:

2. Ar gyfer myfyrwyr Israddedig, cliciwch yma i wneud cais.

 • Ar gyfer myfyrwyr graddedig. Gwnewch gais trwy ddewis y Rhaglen briodol yma.
 • Byddwch yn cael e-bost ar gyfer derbyn neu wrthod.

Gwefan Swyddogol

Casgliad

Dyma'ch cyfle gyda'r detholiad hwn o Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl; felly, nid oes gennych unrhyw gyfyngiad rhag gwneud cais am Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl.

Mae gwefan y cais yn rhoi gwybodaeth a diweddariadau hanfodol am Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl i ddechrau cofrestru cyn y dyddiad dyledus.

Felly, os ydych chi am astudio ym Mhrifysgol Iâl fel myfyriwr trwy'r ysgoloriaethau uchod, ewch amdani a dechrau paratoi ar gyfer y swydd hon i gyflwyno manylion hanfodol.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Mawrth 21, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Ysgoloriaethau Prifysgol Iâl 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: