Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi
hysbyseb
hysbyseb

Os ydych yn dramorwr yn chwilio am swyddi ffatri, rydych ar y post cywir gan y bydd yr holl swyddi gwag diweddaraf ar gael yma.

Yng Ngwlad Pwyl, gallwch ennill mwy a chael safon byw uwch gyda swyddi ffatri. Hefyd, byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd gwahanol, gan gynnig llawer o gyfleoedd twf.

hysbyseb

Darllenwch yr holl ofynion sydd eu hangen fel tramorwr i allu gweithio yng Ngwlad Pwyl ac archwiliwch yr holl amodau sy'n ofynnol ar gyfer y swydd rydych chi'n gwneud cais amdani.

Felly os oes gennych chi'r sgiliau a'r profiad angenrheidiol i ddod yn weithiwr ffatri ac yn dymuno gweithio yng Ngwlad Pwyl, darllenwch ymlaen.

Sut i Wneud Cais Fel Tramor Am Swydd Ffatri Yng Ngwlad Pwyl

Os ydych chi'n dyheu am weithio mewn ffatri yng Ngwlad Pwyl fel tramorwr, rhaid i chi ddilyn yr holl brosesau amlinellol hyn i gael trwydded weithio lawn yn y Wlad Pwyl hon.

Mae Gwlad Pwyl yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd (UE), ac nid oes angen trwydded ar ddinasyddion aelod-wladwriaethau eraill yr UE i weithio yno. Bydd angen fisa ar y rhan fwyaf o unigolion eraill i aros yn y wlad a thrwydded i weithio.

hysbyseb

Mae sawl math o fisas ar gael i ddinasyddion nad ydynt yn rhan o’r UE sy’n ceisio mynediad i Wlad Pwyl at ddibenion cyflogaeth, gan gynnwys:

 • Trwydded Waith (Math A): Mae angen y drwydded hon ar gyfer unigolion tramor sy'n gweithio i gyflogwr Pwylaidd.
 • Trwydded Waith (Math C neu E): Mae'r drwydded hon ar gael i'r rhai sy'n cael eu hanfon i weithio yng Ngwlad Pwyl trwy drosglwyddiad o fewn cwmni.
 • Fisa busnes (Visa C neu D Schengen)
 • Fisa llawrydd/entrepreneur

Sylwch: Mae gan bob math o drwydded waith ei ofynion ei hun. Cofiwch y bydd angen fisa neu drwydded breswylio ddilys a thrwydded waith ar weithwyr.

Gwirio Allan:  Swyddi Yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Ffilipinaidd 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr

Gofynion i Gael Fisa Gwaith Gwlad Pwyl

Rhaid i'r cyflogwr ddarparu sawl dogfen i gael trwydded waith ar ran gweithiwr tramor. Mae’r dogfennau hyn yn cynnwys:

 • Ffurflen gais wedi'i chwblhau
 • Tystiolaeth o dalu ffioedd cais
 • Cadarnhad o statws cyfreithiol y cyflogwr o Gofrestr y Llysoedd Cenedlaethol
 • Cofnodion cyfredol o weithgarwch economaidd y cyflogwr
 • Copïau o dudalennau pasbort yr ymgeisydd gyda gwybodaeth deithio berthnasol
 • Tystiolaeth bod gan yr ymgeisydd yswiriant iechyd
 • Gweithred i'r cwmni
 • Copi o ddatganiad ynghylch elw neu golledion a gafwyd gan y cyflogwr
 • Copi o gontract yn unol â'r gwasanaeth a ddarperir yng Ngwlad Pwyl

Swyddi Ffatri Ar Gael Yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Tramorwyr

Dyma'r swyddi ffatri cyfredol sydd ar gael yng Ngwlad Pwyl ar gyfer tramorwyr, sy'n cynnwys;

1. Prabesh

Mae Grŵp Prabesh yn darparu cyfleoedd cyflogaeth o safon i dramorwyr, ac os hoffech ymuno â'r gweithlu hwn, gallwch weld y swyddi sydd ar gael.

Mae Grŵp Prabesh yn chwilio am weithwyr ffatri ar gyfer gwahanol swyddi, ac fe'u hamlygir isod; felly defnyddiwch y ddolen gais isod.

 • Gweithwyr mewn ffatri pecynnu bisgedi
 • Pecynnu cynhyrchion siocled
 • Pacwyr cynhyrchu cig
 • Cynulliad o swyddi Cyw Iâr
 • Didoli parseli Inpost

2. Projektanci Kariery

Mae'r Projektanci Kariery yn cynnig ystod eang o gyfleoedd a hyfforddiant proffesiynol, y gallant eu defnyddio i'w haddasu i weddu i anghenion y sefydliad.

Mae gan y Projektanci Kariery ddwy swydd bresennol ar gyfer swyddi ffatri, ac maen nhw'n cynnwys

♥ Gweithiwr Cynhyrchu

Mae angen gweithiwr cynhyrchu yn Bytom (SIlesian Voivodeship), ac mae eich cyfrifoldebau yn cynnwys;

 • cynhyrchu gwlân carreg
 • trin llinell gynhyrchu
 • pecynnu gwlân mwynol
 • gweithredu peiriannau ac offer yn unol â gweithdrefnau
 • perfformio rheolaeth ansawdd
 • cadw'r gweithle yn lân ac yn daclus

♥ Pecynnwr

Mae angen paciwr yn Kornice (Silesian Voivodeship), ac mae rolau disgwyliedig ymgeiswyr yn cynnwys

 • paratoi a sicrhau cynnyrch gorffenedig (ee, ffenestri, drysau, caeadau rholio, bleindiau) i'w cludo yn unol â'r canllawiau
 • rheoli ansawdd y cynnyrch sy'n gadael y llinell weithgynhyrchu
 • gwirio cyflwr technegol y raciau
 • casglu, gosod cynhyrchion ar raciau, a phacio cynhyrchion gorffenedig yn unol â gorchmynion a chynllun cynhyrchu
Gwirio Allan:  Swyddi yng Ngwlad Pwyl Ar gyfer Indiaidd 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

3. Stark & ​​Partners

Mae Stark & ​​Partners yn rhoi'r gallu i chi ddewis eich llwybr. O drefnu’r dogfennau cyfreithiol yn unig fel y gallwch symud a gweithio’n rhydd yng Ngwlad Pwyl i gyflawni’r broses gyfan trwy sefydlu’r papurau cywir, cael swydd i chi gydag un o’n partneriaid, a’ch helpu gyda’r lle iawn i aros.

Ar hyn o bryd mae Stark & ​​Partners yn chwilio am ddau weithiwr gwaith ffatri yn y sectorau canlynol;

♥ Gweithiwr yn y ffatri gig Mae Stark & ​​Partners yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swydd gweithiwr yn y ffatri gig ger Warsaw, a dyma'ch cyfrifoldebau chi

 • Pecynnu cynhyrchion cig gorffenedig â llaw (cynhyrchion torri, pacio, ac ati)
 • Pacio cynnyrch mewn blychau cardbord, marcio, pentyrru ar baletau a cherti

♥ Gweithiwr yn y warws

Mae Stark & ​​Partners yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swydd gweithiwr warws mewn cynhyrchu metel, ac mae eich dyletswyddau'n cynnwys;

 • Rheoli ansawdd a nifer y nwyddau sy'n dod i mewn i'r warws
 • Gofalu am leoliad nwyddau cywir yn ardal y warws

4. Asiantaeth Gweithlu Grŵp CIS

Mae Asiantaeth Gweithlu Grŵp CIS yn chwilio am Weithwyr cynhyrchu sy'n gweithio'n galed i gynorthwyo â gweithgynhyrchu.

Mae cyfrifoldebau'r Gweithiwr Cynhyrchu yn cynnwys cadw'r ardal gynhyrchu yn lân, paratoi peiriannau ac offer i'w defnyddio, gweithio'r llinell gynhyrchu yn unol â'r cyfarwyddiadau, a dilyn canllawiau iechyd a diogelwch yn llym.

Mae yna dros 16 o swyddi ffatri yng Ngwlad Pwyl, a chyrchwch bob un ohonynt i wneud cais, yna cliciwch isod.

5. Hitachi Ynni

Mae Hitachi Energy yn arweinydd technoleg byd-eang sy'n hyrwyddo dyfodol ynni cynaliadwy i bawb. Maent yn gwasanaethu cwsmeriaid yn y sectorau cyfleustodau, diwydiant a seilwaith gydag atebion a gwasanaethau arloesol ar draws y gadwyn werth.

Gwirio Allan:  Swyddi yng Ngwlad Pwyl Ar gyfer Twrcaidd 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Ar hyn o bryd maent yn chwilio am Reolwr Ffatri a fydd yn chwarae rhan allweddol mewn rheolaeth ariannol o fewn y Ganolfan Gweithgynhyrchu Graidd.

Gofynion Swydd Rheolwr y Ffatri

 • Cymhwyster proffesiynol mewn cyllid CA/CPA.
 • O leiaf 7 mlynedd o brofiad gwaith.
 • Profiad ymarferol o weithio ym Modiwlau SAP FI, ​​CO, MM, PP, PS.
 • Yn hyddysg gydag offer Office 365.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Saesneg rhugl.
 • Gwnewch gais gyda'ch CV Saesneg.

Gwnewch Gais Nawr

Cyflog Gweithiwr Ffatri Yng Ngwlad Pwyl

Yr amcangyfrif o gyflog gweithiwr ffatri yw $13.43 yr awr yng Ngwlad Pwyl,

Casgliad Swyddi Ar-Ffatri yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Tramorwyr 2023/2024

Gallwch weld y rhestrau uchod o Swyddi Ffatri Yng Ngwlad Pwyl ar gyfer Tramorwyr, gyda buddion ychwanegol dysgu a gweithio mewn amgylchedd strategol.

Dyma'ch cyfle, gyda'r detholiad hwn o Swyddi Ffatri Yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Tramorwyr Yn Awstralia; nid oes genych, gan hyny, gyfyngiad ar eu cymeryd i fyny i ddechreu a pharhau eich angerdd.

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hollbwysig am y Swyddi Ffatri Yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Tramorwyr 2023/2024  i fyfyrwyr ysgol uwchradd ddechrau gwneud cais.

Ar ôl eich chwiliad, ymgeisio, ac o'r diwedd cael eich recriwtio, gallwch fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i gael profiad hyfryd.

Wrth i chi gael diweddariadau am Swyddi Ffatri Yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Tramorwyr 2023/2024, Rhowch nod tudalen ar ein gwefan hefyd Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Medi 16, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Factory Jobs In Poland For Foreigners 2023/2024 , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth .
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Swyddi Ffatri Yng Ngwlad Pwyl Ar Gyfer Tramorwyr 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
hysbyseb
10 meddwl ar “Swyddi ffatri yng Ngwlad Pwyl ar gyfer Tramorwyr 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!!”
 1. helo syr
  Rwyf hefyd yn Saudi Arabia 8 mlynedd diwethaf yn Saudi National Bank fel cymorth cwsmeriaid
  Rwy'n gweithio'n galed iawn ond rydw i eisiau symud dyna pam rydw i'n dymuno gweithio gyda chi
  Pacistanaidd ydw i.
  Cofion gorau

 2. Helo, Azeem o Bacistan yw fy enw i, ers 2008 rydw i'n byw ym Malaysia ac mae gen i ddigwyddiad o Malaysia, rydw i'n Yrrwr car / tacsi proffesiynol ym Malaysia mae gen i fwy na 5 mlynedd o brofiad, hefyd mae gen i drwydded Yrru ddilys Malaysia, i' m intrested mewn gwirionedd ar gyfer swydd yng Ngwlad Pwyl

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: