Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae yna nifer o interniaethau peirianneg yn y wlad, ac os ydych chi'n ceisio Microsoft ar hyn o bryd, byddwch chi'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyfforddiant diweddaraf i ddechrau gwneud cais.

Bydd gan yr erthygl hon fanylion dilys a dilys am y microsoft Interniaeth Peirianneg Fecanyddol a'r gofynion y mae'n eu bodloni.

Argymhellir yn gryf bod pob ymgeisydd yn darllen ac yn cadw'n gaeth at bob darn o wybodaeth ar yr interniaeth hon ynghylch Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft; felly darllenwch ymlaen!

Swydd Disgrifiad

Maent yn darparu gwasanaethau cymorth ymgynghori, cynnyrch a datrysiad ac yn hyfforddi ac ardystio integreiddwyr a datblygwyr systemau cyfrifiadurol.

Bydd interniaeth peirianneg fecanyddol Microsoft yn cynnwys gweithio gyda busnes i ddylunio peiriannau cynhyrchu pŵer, megis generaduron trydan a pheiriannau tanio mewnol.

Mae Microsoft hefyd yn cynnig datrysiadau sy'n seiliedig ar gwmwl sy'n darparu meddalwedd, gwasanaethau a chynnwys i gwsmeriaid dros y Rhyngrwyd trwy rannu adnoddau cyfrifiadurol sydd wedi'u lleoli mewn canolfannau data canolog.

Fe'u diffinnir fel tyrbinau stêm a nwy a pheiriannau sy'n defnyddio pŵer, megis roboteg, rheweiddio, a systemau aerdymheru mewn peirianneg fecanyddol.

Peth Cipolwg Ar Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft

Mae grŵp Gweithrediadau ac Arloesedd Cwmwl (CO+I) Microsoft yn chwilio am Beiriannydd Mecanyddol 2 i ddylunio caledwedd wedi'i deilwra ac offer prawf ardystiedig i awtomeiddio'r mesuriad.

Peiriannydd Mecanyddol Microsoft yn seiliedig ar ddilysu cydrannau trydanol a mecanyddol a systemau rhyng-gysylltiedig a geir mewn canolfannau data mawr.

Mae'r cwmni'n trin interniaid yn arbennig o dda; mae yna lawer o ffyrdd o gysylltu â phobl a gwneud pethau rhyfeddol y tu allan i'r gwaith.

Gwirio Allan:  Interniaeth Peirianneg Meddalwedd Microsoft 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Heb anghofio, y peth rhyfeddol am y ddau interniaeth oedd bod yn rhaid i chi ddewis yr hyn y maent yn gweithio ar Microsoft yn lle ardderchog ar gyfer intern.

Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft

Dyma'r interniaeth peirianneg fecanyddol Microsoft sydd ar gael; edrychwch ar yr hyfforddiant mecanyddol yn y wlad.

Byddai'n well pe baech chi'n dechrau paratoi'ch CV neu'n ailddechrau i ddechrau'ch proses ymgeisio yn unol â chyfarwyddyd yr interniaeth llogi.

Peiriannydd Mecanyddol-Interniaeth

Mae peirianwyr mecanyddol yn datblygu, dylunio, adeiladu, profi ac archwilio dyfeisiau a systemau mecanyddol, megis peiriannau, offer a pheiriannau.

Mae Peirianwyr Mecanyddol yn weithwyr proffesiynol sy'n gweithio i greu peiriannau amrywiol fel generaduron a pheiriannau, y gallant eu defnyddio mewn lleoedd fel codwyr.

Maent yn dylunio, cynhyrchu a gwerthuso dyfeisiau mecanyddol, megis peiriannau diwydiannol, systemau gwresogi ac oeri, systemau cludo, roboteg, ac offer.

Gan fod peirianneg fecanyddol yn y wlad yn faes eang, maent yn gweithio mewn amrywiol ddiwydiannau yn dylunio ystod eang o gynhyrchion.

Ymatebion

 1. Nodi diffygion mewn prosesau mecanyddol a datblygu gwelliannau
 2. Perfformio dogfennaeth fanwl i olrhain datblygiad y prosiect a'r broses ddylunio
 3. Dylunio a datblygu prototeipiau a dadansoddi a phrofi prototeipiau a phob adolygiad o ddyfais
 4. Goruchwylio datblygiad lluniadau prosiect dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) gan aelodau'r tîm iau
 5. Dadansoddi problemau neu ddiffygion a datblygu atebion i'w datrys.
 6. Cynnal arbrofion a gwerthusiadau i wella ac arloesi dyluniadau cynnyrch.
 7. Maent yn creu cynlluniau a dyluniadau gan ddefnyddio technoleg CAD ac yn amcangyfrif cyllidebau a chwmpas amser ar gyfer pob prosiect.
 8. Datblygu, cychwyn a rheoli pob cam o brosiectau
 9. Paratoi dogfennaeth o ddadansoddiad beirniadol a darparu awgrymiadau ar gyfer cywiro gwallau
 10. Cydweithio â Rheolwyr Prosiect i ddyrannu ac olrhain adnoddau'n briodol.
Gwirio Allan:  Interniaeth Ym Melbourne Ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Sgiliau

 1. Y gallu i redeg efelychiadau a dadansoddi data profion.
 2. Y gallu i ysgrifennu dogfennaeth dechnegol glir a chynhwysfawr.
 3. Sgiliau mathemateg rhagorol, gan gynnwys geometreg uwch, calcwlws a ffiseg
 4. Meddwl creadigol ac arloesi
 5. Sgiliau datrys problemau a meddwl beirniadol uwch
 6. Sgiliau rhyngbersonol rhagorol a galluoedd gwaith tîm
 7. Cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol
 8. Ymwybyddiaeth fasnachol, gan gynnwys dealltwriaeth o'r defnyddiwr targed a'r farchnad
 9. Y gallu i weithio dan bwysau
 10. Meddwl dadansoddol iawn gyda sgiliau datrys problemau eithriadol a sylw i fanylion.

Gofynion

 1. Gradd Baglor mewn peirianneg fecanyddol (mae'n well gan feistr).
 2. Trwyddedig fel peiriannydd proffesiynol.
 3. Yn gyfarwydd â CAD a meddalwedd dylunio mecanyddol arall
 4. Profiad o weithio ym maes peirianneg fecanyddol.
 5. Sgiliau cyfrifiadurol rhagorol, gyda phrofiad cadarn mewn rhaglenni CAD, CAM, a Matlab/LabView.

Manteision

 1. Yswiriant Iechyd
 2. Cyflog cystadleuol
 3. Gofal iechyd sy'n arwain y diwydiant
 4. Rhoi rhaglenni
 5. Cyfleoedd i rwydweithio a chysylltu
 6. Gostyngiadau ar gynnyrch a gwasanaeth
 7. Yswiriant deintyddol
 8. Budd-dal interniaeth.

Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft sydd ar gael

Dyma'r interniaeth peirianneg fecanyddol Microsoft ganlynol isod:

 1. Peiriannydd Silicon
 2. Peiriannydd Interniaeth
 3. Peiriannydd Mecanyddol CE
 4. Peiriannydd Trydanol
 5. Peirianneg Meddalwedd.

Sut i wneud cais

Dyma'r camau cais canlynol sydd eu hangen arnoch chi:

 1. Cliciwch ar y 'Gwnewch Gais Nawr botwm isod
 2. Ysgrifennwch ar y wefan
 3. Llenwch y wybodaeth bendant a dilys ar y wefan
 4. Yna cliciwch i gyflwyno
 5. Dim gwybodaeth ffug ar y wefan.

Gwnewch gais nawr!

Cyflog Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft

Cyflog cyfartalog gweithiwr yw $189,845 y flwyddyn, ac mae interniaid peirianyddol mecanyddol yn Microsoft yn gwneud $43.27 yr awr.

Gwirio Allan:  Interniaethau Amazon MBA 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Casgliad Ar Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft

Gallwch weld y rhestrau uchod o Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Microsoft, gyda buddion ychwanegol eich dysgu a gweithio mewn amgylchedd strategol.

Dyma'ch cyfle, gyda'r detholiad hwn o Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft; nid oes gennych, felly, unrhyw gyfyngiad ar eu derbyn i ddechrau eich gwaith.

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hanfodol am Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft i ddechrau gwneud cais amdano.

Ar ôl eich chwilio, ymgeisio, a chael eich recriwtio, gallwch fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i gael profiad hyfryd.

Wrth i chi gael diweddariadau am Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Mawrth 25, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Jobs In Philippines Ar gyfer 2023/2024 , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Interniaeth Peirianneg Fecanyddol Microsoft 2023/2024.
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: