Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae interniaethau ar gyfer siaradwyr Saesneg yn Tokyo, Japan, ar gael er gwaethaf y ffaith bod y ddinas hon yn un ag iaith Japaneaidd ffyniannus.

Peidiwch â digalonni, oherwydd mae nifer o gyfleoedd o hyd i siaradwyr Saesneg yn Tokyo, a byddwch yn frwd iawn dros y byddwch yn cael rhyngweithio â nifer o ddinasyddion Japan a chael sawl profiad.

Byddwch nid yn unig yn ennill sgiliau a gwybodaeth newydd na fyddech byth yn gallu eu dysgu yn eich mamwlad, ond byddwch hefyd yn gwneud cysylltiadau hynod werthfawr ar gyfer eich dyfodol.

Nawr ewch ymlaen isod i gael yr interniaeth ddiweddaraf y gallwch wneud cais amdano yn Tokyo, Japan fel siaradwr Saesneg, a gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r gofynion yn gyntaf cyn llenwi'r ffurflen gais.

Disgrifiad Interniaeth

Mae Tokyo, prifddinas brysur Japan, yn cymysgu'r ultramodern a'r traddodiadol, o nendyrau neon-gol i demlau hanesyddol. Nawr yn gwneud interniaeth yn Tokyo fel myfyriwr rhyngwladol, fe gewch chi gymaint o gyfleoedd.

Yn Tokyo, mae cymaint o gwmnïau tramor sydd angen siaradwyr Saesneg (Intern) i ymuno â'u tîm/Staff; felly os oes gennych chi ddiddordeb, ewch ymlaen a gwnewch gais am un.

Gall interniaethau yn Japan, yn gyffredinol, fod ychydig yn wahanol i'r rhai yn eich mamwlad. Yn gyffredinol, mae cwmnïau Japaneaidd yn cynnig dau fath o interniaethau sy'n darparu ar gyfer gwahanol ddibenion: interniaethau di-dâl ar gyfer recriwtio ac interniaethau â thâl ar gyfer profiad.

Gwirio Allan:  Interniaeth ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn Sydney 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Trwy ymuno â rhaglen interniaeth yn Tokyo, byddwch yn derbyn interniaeth o safon yn Japan, profiad gwaith gwerthfawr, twf proffesiynol a phersonol, credydau, a datblygiad diwylliannol dwfn.

Interniaeth Diweddaraf Yn Tokyo Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg

Wrth ichi symud ymlaen ymhellach, bydd interniaethau o safon uchel yn Tokyo a Japan sy’n addo datblygiadau gyrfa yn cael eu hamlygu, sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd.

Maent yn cynnwys

Nid HENNGE yw eich amgylchedd gwaith nodweddiadol yn Japan. Maent yn ymfalchïo mewn bod yn rhyngwladol, hyblyg ac achlysurol. Gan mai Saesneg yw ein hiaith swyddogol, nid yw Japaneeg yn ofyniad.

Rhaglen Interniaeth Fyd-eang HENNGE

Mae Rhaglen Interniaeth Fyd-eang HENNGE yn rhaglen hyfforddi heb gyflog. Fodd bynnag, mae cyfranogwyr a dderbynnir yn derbyn cymhorthdal ​​​​misol i dalu costau byw fel llety, prydau bwyd a threuliau cymudo.

Ers dechrau’r rhaglen yn 2010, maent wedi datblygu rhwydwaith cyfeillgar sy’n sicrhau bod pob intern yn teimlo’n gartrefol ac yn cael y gorau o’u profiad proffesiynol a phersonol, fel y profwyd gan y cyn interniaid eu bod yn falch o fod wedi’u cyflogi fel staff llawn amser ers hynny. .

ymunwch â nhw am interniaeth anghysbell pedair wythnos unigryw (3 wythnos yn ddewisol ar y safle) gyda HENNGE a fydd yn cynnig cyfleoedd datblygiad personol a phroffesiynol i chi.

Profiad o weithio o bell mewn cwmni Japaneaidd sy'n ymfalchïo mewn meithrin diwylliant rhyngwladol amrywiol.

Yn Rhaglen Interniaeth Fyd-eang Anghysbell HENNGE (rGIP), byddwch yn caffael sgiliau datblygu cymhwysiad ymarferol gan ddefnyddio Python a Go. Bydd rGIP yn rhoi profiad ymarferol i chi o ddefnyddio llwyfannau cwmwl o'r radd flaenaf fel Amazon Web Services a Google Cloud Platform i ddatblygu cymwysiadau.

Manylion am y Rhaglen Interniaeth (O Bell)

Fel intern, byddwch yn cael profiad ymarferol ar ddatblygu cymwysiadau gwe pentwr llawn a sut i'w defnyddio i AWS.

 1. Cael mewnwelediad i sut mae cwmni Cloud Security blaenllaw yn datblygu ei gynnyrch o'r dechrau i'r diwedd.
 2. Mynediad i lwyfan dysgu ar-lein.
 3. Profiad o ddatblygu cymwysiadau gwe a deall sut i ddefnyddio cymhwysiad gwe yn frodorol ar lwyfan cwmwl.
 4. Darperir cymhorthdal ​​prydau JPY 80,000.
 5. Digwyddiadau cwmni (Sesiynau Technegol Misol, Noson Gêm Fwrdd, a llawer o rai eraill!) a thimau dod i adnabod ar draws adrannau.
Gwirio Allan:  Interniaeth Yn yr Eidal 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Cymwysterau Hanfodol:

 • O leiaf myfyrwyr trydedd flwyddyn neu raddedigion ffres gyda BS, MS, neu Ph.D. mewn Cyfrifiadureg neu faes cysylltiedig
 • Gwybodaeth am amgylcheddau Unix / Linux
 • Profiad rhaglennu mewn unrhyw iaith
 • Rhuglder yn Saesneg (dim angen Japaneaidd)
 • Wedi'i leoli o fewn parth amser 4 awr o wahaniaeth o Tokyo

Dewis:

 • Diddordeb mewn dilyn gyrfa yn Japan
 • Diddordeb mewn Cyfrifiadura Cwmwl
 • Hyfedredd gyda Python neu Go
 • Profiad o ddatblygu Cymwysiadau Gwe Stack Llawn

Manteision Interniaeth HENNGE

 • Cymhorthdal ​​​​misol
 • Cymorth cyn cyrraedd a chanllawiau fisa
 • Tocynnau hedfan taith gron
 • Yswiriant meddygol
 • Symudol Japaneaidd gyda data
 • Dewch i adnabod eich cinio
 • Sesiynau Technegol Misol i beirianwyr rannu gwybodaeth a'r tueddiadau diweddaraf
 • Cyfleusterau swyddfa, lluniaeth, partïon staff, a chyfleoedd cymdeithasol niferus
 • Cael mynediad i ddigwyddiadau diwylliannol Japaneaidd

Gwnewch Gais Nawr

Cyflog Interniaid yn Tokyo

Mae'r cyflog fesul awr ar gyfartaledd ar gyfer interniaethau â thâl fel arfer rhwng 1,000 a 2,000 yen.

Casgliad Ar Interniaeth Yn Tokyo Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024

I chi'ch hun, gallwch chi'ch hun y rhestrau uchod o interniaethau ar gyfer Interniaeth Yn Tokyo Ar Gyfer Myfyrwyr. Gallaf eich sicrhau bod gan rai o’r swyddi hyn gyflog deniadol, ac mae manteision ychwanegol hefyd gyda chi yn dysgu ac yn gweithio mewn amgylchedd ffafriol.

Gwirio Allan:  Interniaethau Cyfrifiadureg ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Dyma'ch cyfle, gyda'r detholiad hwn o Interniaeth Yn Tokyo Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg; nid oes gennych, felly, unrhyw gyfyngiad ar eu cymryd i fyny yn Japan i barhau â'ch angerdd.

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hanfodol sy'n ymwneud â'r Interniaeth Yn Tokyo Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024  i Siaradwyr Saesneg ddechrau gwneud cais nawr.

Ar ôl eich chwiliad, ymgeisio, ac o'r diwedd cael eich recriwtio, gallwch chi o hyn ymlaen fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i wireddu eich gyrfa yn y dyfodol.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Interniaeth yn Tokyo Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan hefyd Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 24, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Interniaeth Yn Japan Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024 , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth .
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Interniaeth Yn Tokyo Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: