Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae gwneud interniaeth yn Japan fel siaradwr Saesneg yn gyfle gwych i chi fod allan o'ch mamwlad i gael mwy o brofiad a hyd yn oed sbeisio'ch ailddechrau.

Byddwch nid yn unig yn ennill sgiliau a gwybodaeth newydd na fyddech byth yn gallu eu dysgu yn eich mamwlad, ond byddwch hefyd yn gwneud cysylltiadau hynod werthfawr ar gyfer eich dyfodol.

Nawr ewch ymlaen isod i gael yr holl interniaethau diweddaraf a pharhaus yn Japan y gall siaradwyr Saesneg wneud cais amdanynt a chael mwy o brofiad.

Disgrifiad

Mae yna lawer o resymau i rywun internio yn Japan. Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin yw y gall diwylliant Japan fod yn hynod ddiddorol a chyffrous i bobl nad ydynt yn byw yno, mae cymaint o ymgeiswyr yn dewis internio yn Japan fel y gallant ddysgu am y diwylliant a phrofi ffordd o fyw wahanol.

Mae yna interniaethau addysgu Saesneg sy'n caniatáu i siaradwyr Saesneg brodorol weithio gyda myfyrwyr israddedig yn Japan i wella eu gyrfaoedd neu unrhyw faes diddordeb.

Gwirio Allan:  Interniaethau Peirianneg Sifil New Jersey 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Ar ôl i chi benderfynu pa fath o interniaethau rydych chi am wneud cais amdanynt, gall fod yn fuddiol trefnu deunyddiau eich cais. Mae hyn fel arfer yn cynnwys CV a fisa.

Interniaeth Ar Gael Yn Japan Ar gyfer Siaradwyr Saesneg

Mae yna wahanol interniaethau yn Japan ar gyfer siaradwyr Saesneg, ac mae Marriott International yn cynnig rhaglenni i fyfyrwyr prifysgol a graddedigion i roi hwb i'w gyrfaoedd delfrydol sydd fel cyfleoedd interniaeth, a gelwir y rhaglen yn rhaglen Voyage.

Mae Marriott International yn croesawu graddedigion prifysgol diweddar i brofi antur datblygu gyrfa oes a byd o gyfleoedd arweinyddiaeth.

Mae eu rhaglen datblygu arweinyddiaeth fyd-eang, Voyage, yn gyrru cyfranogwyr ar daith wedi’i mentora ac wedi’i hysbrydoli gan ddysgu i’w paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus.

Mae Voyage yn rhaglen amser llawn 18 mis, ar ôl graddio, mae Voyagers yn barod i gamu i rôl oruchwylio neu reoli lefel mynediad Marriott ar unwaith oherwydd bod y rhaglen wedi darparu sylfaen ar gyfer arweinyddiaeth yn y dyfodol.

Mae'r interniaeth yn cynnwys;

1. Japan – Rhaglen Fordaith – Gwerthu a Marchnata

2. Japan – Rhaglen Fordaith – Ystafelloedd

3. Japan – Rhaglen Fordaith – Bwyd a Diod

4. Japan – Rhaglen Fordaith – Cyllid

5. Japan – Rhaglen Fordaith – Adnoddau Dynol

Manteision Y Rhaglen

Mae'r profiad a gewch yn niferus megis;

 • Meithrin perthnasoedd cwsmeriaid
 • Bod yn hyrwyddwr arloesi o fewn y sefydliad
 • Byddwch yn agored i reoli prosiectau a phobl
 • Gwella prosesau a chyflwyno mentrau newydd trwy eich prosiect Voyage
 • Ymgymerwch â phrosiectau arbennig a fydd yn tynnu ar eich holl hyfforddiant
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd rheoli a chydweithio â chyfranogwyr Voyage ledled y byd
 • Datrys heriau, yn ogystal â chynnig syniadau ac atebion arloesol
Gwirio Allan:  Swyddi yn y Ffindir Ar Gyfer Siaradwyr Sbaeneg 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gofynion

 • Angen gradd Baglor neu addysg lefel uwch gyfatebol (gradd Cymdeithion yn dderbyniol ar gyfer Coginio)
 • Sgiliau meddwl beirniadol a chyfathrebu rhyngbersonol uwch
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd a gweithio ar y cyd
 • Hunan-reoli a bod yn ddechreuwr eich hun
 • Awydd gwirioneddol am dwf personol a phroffesiynol
 • Awdurdodiad gwaith yn y wlad rydych chi'n gwneud cais amdani

I ddod yn gyfranogwr Voyage, mae'n rhaid eich bod wedi graddio o brifysgol neu ysgol westy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gellir hefyd ystyried y rhai sydd wedi ymrestru ar hyn o bryd mewn coleg/prifysgol gyda dyddiad graddio disgwyliedig o fewn 12 mis i ddyddiad y cais.

Gwnewch Gais Nawr

Cyflog Interniaid Yn Japan

Mae cyflog cyfartalog yr awr ar gyfer Interniaeth fel arfer rhwng 1,000 a 2,000 yen.

Casgliad Ar Interniaethau Yn Japan Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024

Gallwch ddod o hyd i'r rhestrau uchod o Interniaeth Yn Japan Ar gyfer Siaradwyr Saesneg. Gallaf eich sicrhau bod gan rai o’r swyddi hyn gyflog deniadol, ac mae manteision ychwanegol hefyd gyda chi yn dysgu ac yn gweithio mewn amgylchedd ffafriol.

Dyma'ch cyfle, gyda'r detholiad hwn o Interniaeth Yn Japan Ar gyfer Siaradwyr Saesneg, Nid oes gennych chi, felly, unrhyw gyfyngiad ar eu cymryd yn Japan i barhau â'ch angerdd.

Gwirio Allan:  Swyddi yn Japan Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae'r erthygl uchod yn rhoi gwybodaeth hanfodol sy'n ymwneud â'r Interniaethau Yn Japan Ar gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024  i fyfyrwyr ysgol uwchradd ddechrau gwneud cais nawr.

Ar ôl eich chwiliad, ymgeisio, ac o'r diwedd cael eich recriwtio, gallwch chi o hyn ymlaen fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch gwaith i wireddu eich gyrfa yn y dyfodol.

Wrth i chi gael diweddariadau am Interniaethau Yn Japan Ar gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024, Rhowch nod tudalen ar ein gwefan hefyd Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 20, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Interniaeth Yn Japan Ar Gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024 , gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth .
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys a ddarperir ar y dudalen hon am y Interniaethau Yn Japan Ar gyfer Siaradwyr Saesneg 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: