Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi
hysbyseb
hysbyseb

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Interniaethau Peirianneg Fecanyddol yn Houston? Mae'r cyfle yma. Byddaf yn darparu canllawiau a diweddariadau ar yr interniaeth ddiweddaraf a sut i wneud cais amdanynt.

Bydd yr erthygl hon yn dod â chasgliad o wahanol interniaethau Peirianneg Fecanyddol, y rhai â thâl a'r rhai di-dâl, i ddarparu opsiynau amrywiol i chi fel y gallwch ddewis un sy'n addas i chi.

hysbyseb

Sicrhewch fod gennych yr holl ofynion a dogfennau cywir ar gyfer gwneud cais am Interniaethau Peirianneg Fecanyddol yn Houston.

Disgrifiad Swydd.

Mae Houston yn fetropolis mawr yn Texas, yn ymestyn i Fae Galveston. Mae ganddo gysylltiad agos â'r Space Center Houston, y ganolfan ymwelwyr arfordirol yng nghanolfan hyfforddi gofodwyr a rheoli hedfan NASA. Mae Downtown cymharol gryno'r ddinas yn cynnwys yr Ardal Theatr, cartref i'r Houston Grand Opera enwog, a'r Ardal Hanesyddol, gyda phensaernïaeth o'r 19eg ganrif a bwytai uwchraddol.

hysbyseb

Mae Houston yn cael ei adnabod fel prifddinas archwilio'r gofod y byd, prifddinas aerdymheru'r byd, prifddinas byd y diwydiant ynni rhyngwladol, prifddinas archwilio petrolewm y byd, a phrifddinas y byd cosbi. Yr hyn nad yw'n brifddinas yw Texas; dyna Austin.

Gwirio Allan:  Ysgoloriaethau Peirianneg Fecanyddol ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae Interniaid Peirianneg Fecanyddol yn weithwyr di-dâl sy'n cronni profiad mewn cwmni. Mae eu dyletswyddau'n cynnwys defnyddio meddalwedd AutoCAD, cynorthwyo gyda gwaith peirianneg, perfformio ymchwil, cynorthwyo gyda Dadansoddiad o Wraidd y Broblem, cynhyrchu adroddiadau, a chwblhau tasgau fel y'u neilltuwyd. Yn seiliedig ar ein detholiad o enghreifftiau o ailddechrau ar gyfer Intern Peirianneg Fecanyddol, mae'r cymwysterau gofynnol yn cynnwys sgiliau technegol, cyfathrebu effeithiol, rhwydweithio, sgiliau trefnu, gwaith tîm, a gweithredu cyfrifiadurol (Swyddfa, AutoCAD, a SAP). Mae cyflogwyr yn dewis ailddechrau sy'n dangos dilyn gradd mewn peirianneg fecanyddol.

hysbyseb

Mae peirianwyr mecanyddol yn dylunio, cynhyrchu a gwerthuso dyfeisiau mecanyddol, megis peiriannau diwydiannol, systemau gwresogi ac oeri, systemau cludo, roboteg, ac offer.

Mae peirianwyr mecanyddol yn cael interniaethau trwy wahanol lwybrau, gan gynnwys trwy'r brifysgol, o bostio swyddi ar-lein, rhwydweithio, a chysylltu â darpar gwmnïau. Mae profiad interniaeth yn chwarae rhan fawr yn eich gallu i gael swydd peirianneg fecanyddol lefel mynediad; felly, mae gwneud eich ymchwil yn bwysig iawn.

Mae peirianwyr mecanyddol yn cymhwyso egwyddorion ffiseg a pheirianneg i ddylunio systemau a dyfeisiau mecanyddol. Maent yn cynnal ymchwil dechnegol, yn defnyddio meddalwedd i gynllunio a dylunio systemau mecanyddol, datblygu prototeipiau, a chynnal profion ar wahanol beiriannau mecanyddol, megis offer diwydiannol, roboteg, ac offer.

Cyfrifoldebau.

 • Wedi'i gynllunio, ei gysyniadoli a'i greu dyluniadau mecanyddol ar gyfer cynhyrchion newydd.
 • Datblygu prosesau profi, a pherfformio profi a dilysu dyluniadau newydd.
 • Cynhyrchu prototeipiau gweithio ar gyfer profi beta ac arddangos cwsmeriaid.
 • Perfformio cyfrifiadau peirianneg i gefnogi gwaith dylunio.
 • Creu ac adolygu lluniadau technegol, cynlluniau, a manylebau gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol.
 • Cydweithio â thimau peirianneg amlddisgyblaethol, a gweithio gyda gwerthwyr a chontractwyr.
 • Perfformio dogfennaeth fanwl i olrhain datblygiad y prosiect a'r broses ddylunio.
 • Sicrhau bod amserlen y prosiect yn cael ei bodloni a bod y prosiect yn aros o fewn y gyllideb.
Gwirio Allan:  Interniaethau Busnes Rhyngwladol ar gyfer Myfyrwyr Coleg 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Gofynion.

 • Gradd Baglor mewn peirianneg fecanyddol neu mewn maes cysylltiedig.
 • 2-5 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn peirianneg.
 • Gafael gadarn ar gysyniadau peirianneg a phrofiad o ddylunio systemau a chynhyrchion mecanyddol.
 • Sgiliau mathemateg rhagorol: y gallu i gymhwyso egwyddorion mathemategol uwch ac ystadegau i ddatrys problemau.
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd CAD fel SolidWorks, AutoCAD, neu debyg.
 • Sgiliau technegol a datrys problemau eithriadol a gallu rhesymu.
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ac yn glir.
 • Rhaid bod yn hunan-gymhellol ac yn weithiwr tîm gwych.

Cyflog Ar Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston.

Y cyflog cyfartalog ar gyfer Peiriannydd Mecanyddol Intern yw US $ 92,753 y flwyddyn yn Houston, TX.

Sut i Wneud Cais Am Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston.

Mae'r rhestr isod yn dangos y camau wrth wneud cais am Interniaethau Peirianneg Fecanyddol yn Houston.

1. Pan gyfeirir at y wefan swyddogol, chwiliwch am swydd yn y ddolen gais isod.
2. Gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio, wedi'i rannu'n wahanol gategorïau, i hidlo swydd eich diddordeb.
3. Adolygu'r hysbyseb swydd a'r disgrifiad rôl.
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r holl ofynion cyn symud ymlaen
5. Dewiswch y botwm 'Gwneud Cais Ar-lein.
6. Cwblhewch a chyflwynwch eich cais.
7. Gwiriwch eich bod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais.

Gwirio Allan:  Interniaeth Haf y DU 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gwnewch Gais Nawr

Casgliad Ar Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston.

I gloi, gyda'r diweddariad uchod ar Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston, mae un yn ymwybodol o'r cymwysterau a'r sgiliau gofynnol, cyfrifoldebau, cyflog blynyddol cyfartalog, a sut i wneud cais am Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston.

Cliciwch ar y “Gwneud Cais Nawr” botwm i sicrhau cyfle i weithio mewn Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Medi 16, 2023

Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynigion Ysgol a Swyddi gorau i chi, yn union fel Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Nodglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.

Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Interniaethau Peirianneg Fecanyddol Houston 2023/2024.

hysbyseb

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

gwall: