Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n cynnig interniaethau Haf Graddedig i fyfyrwyr sy'n graddio sydd â gradd baglor, meistr neu unrhyw ddiploma, ar yr amod bod ganddynt sgiliau a gofynion y maes hwnnw.

Mae interniaethau graddedigion yn helpu i bontio'r bwlch ac yn rhoi sgiliau a fydd yn helpu'r ymgeisydd i ymuno â'r cwmni. Maent yn ffordd o gyflymu arweinyddiaeth a thwf mewn rhaglen strwythuredig.

Felly, gallwch ddisgwyl hyfforddiant a mentora. Bydd nifer o interniaethau Graddedig Haf yn cael eu darparu yn yr erthygl hon; sicrhau eich bod yn gwbl ffit ar gyfer y rôl ofynnol, a all arwain at gyflogaeth barhaol.

Disgrifiad Interniaeth Graddedig.

Mae interniaethau graddedigion yn gyfnod byr o waith neu brofiad gwaith sydd fel arfer yn arwain at swydd barhaol, yn dibynnu ar berfformiad. Bydd y ffurflen interniaeth yn dibynnu ar y diwydiant, ond yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr interniaeth yn cynnwys hyfforddiant ymarferol dan oruchwyliaeth.

Er y gall unrhyw gwmni neu ddiwydiant gynnig interniaeth i raddedigion, maent yn tueddu i gael eu canfod mewn cwmnïau yn y ddinas. Mae gwasanaethau buddsoddi a chyllid, ymgyngoriaethau strategol a rheoli, a chwmnïau peirianneg a chyfreithiol yn gyflogwyr ar y cyd. Mae'r cwmnïau hyn yn recriwtio cannoedd o raddedigion yn flynyddol, ac mae interniaethau yn rhan o'u hymgyrch recriwtio.

Gwirio Allan:  Interniaethau Peirianneg Meddalwedd Taledig 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Mae interniaethau yn fwyaf gwerthfawr pan fyddant yn gysylltiedig yn agos â chefndir academaidd graddedig a nodau gyrfa. Yn y senarios hyn, mae'r interniaeth yn gwasanaethu fel sylfaen, neu gyfnod hyfforddi, sy'n arwain at gyflogaeth broffesiynol. Gall interniaethau fod yn gyffredinol hefyd, gan ganiatáu i raddedig brofi rolau sefydliadol amrywiol.

Mae interniaeth yn wahanol i swydd neu swydd raddedig gan eu bod wedi'u targedu at israddedigion neu fyfyrwyr, fel arfer y rhai yn eu blwyddyn olaf ond un, sy'n chwilio am brofiad gwaith sy'n gysylltiedig â'u hastudiaethau. Mae cyflogwyr yn cynnig interniaethau i ddarpar weithwyr i weithio am gyfnod cyfyngedig.

Pwrpas interniaeth yw darparu profiad byd go iawn sy'n eich galluogi i roi popeth rydych chi wedi'i ddysgu ar waith. Gall interniaeth eich helpu i ennill sgiliau y gellir eu cymhwyso i swyddi yn y dyfodol. Gall interniaethau fod â thâl neu’n ddi-dâl ac maent yn dueddol o bara tua hyd semester ysgol neu wyliau haf.

Cyfrifoldebau.

 • Yn deall cysyniad cyffredinol y cwmni, gan gynnwys y brand, cwsmer, nodau cynnyrch, a phob agwedd arall ar wasanaeth.
 • Yn cylchdroi trwy ein hadrannau cyfrifoldeb ac yn darparu syniadau i dyfu a gwella'r busnes.
 • Yn derbyn prosiectau dynodedig sy'n canolbwyntio ar fusnes i ymchwilio, cynnig syniadau ac atebion, a chyflwyno'r prosiect terfynol yn ystod yr interniaeth.
 • Yn ymgysylltu â chwsmeriaid neu gleientiaid ac yn darparu gwasanaeth a/neu werthiant.
 • Rhoi awgrymiadau i reolwyr ar gyfer gwella gwasanaethau cwsmeriaid a phrosesau mewnol.
 • Wedi dysgu a dod yn hyddysg mewn systemau meddalwedd mewnol.
 • Cynorthwyo i greu adroddiadau perfformiad.
Gwirio Allan:  Interniaethau Busnes Rhyngwladol ar gyfer Myfyrwyr Coleg 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!

Sgiliau.

 • Cyfathrebu geiriol.
 • Sefydliad.
 • Amserlennu.
 • Proffesiynoldeb.
 • Ffocws ar gwsmeriaid.
 • Cyfrinachedd.

Gofynion.

 • Graddedig.
 • Yn awyddus i ddysgu a gweithio gyda gwahanol adrannau yn y cwmni.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol.
 • Hyfedredd yn Microsoft Office.
 • Y gallu i amldasg.
 • Ymdopi'n dda dan bwysau.

Cyflog Ar Interniaethau Haf Graddedig.

Cyflog cyfartalog interniaethau Haf Graddedig yw $52,511 y flwyddyn.

Sut i Wneud Cais Am Interniaethau Haf Graddedig.

Mae'r rhestr isod yn dangos y camau wrth wneud cais am Interniaethau Haf i Raddedigion.

1. Pan gyfeirir at y wefan swyddogol, chwiliwch am swydd yn y ddolen gais isod.
2. Gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio, wedi'i rannu'n wahanol gategorïau, i hidlo swydd eich diddordeb.
3. Adolygu'r hysbyseb swydd a'r disgrifiad rôl.
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r holl ofynion cyn symud ymlaen
5. Dewiswch y botwm 'Gwneud Cais Ar-lein.
6. Cwblhewch a chyflwynwch eich cais.
7. Gwiriwch eich bod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais.

Gwirio Allan:  Interniaethau Ffasiwn Llundain Dim Profiad 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gwnewch Gais Nawr

Casgliad Ar Interniaethau Haf i Raddedigion.

I gloi, gyda'r diweddariad uchod ar Interniaethau Haf Graddedig, mae rhywun yn ymwybodol o'r cymwysterau a'r sgiliau gofynnol, cyfrifoldebau, cyflog blynyddol cyfartalog, a sut i wneud cais am Interniaethau Haf Graddedig.

Cliciwch ar y “Gwneud Cais Nawr” botwm i sicrhau cyfle i weithio ar Interniaethau Haf i Raddedigion.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Interniaethau Haf Graddedig 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Mawrth 20, 2023

Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynigion Ysgol a Swyddi gorau i chi, yn union fel Interniaethau Haf Graddedig 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Nodglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.

Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Interniaethau Haf Graddedig 2023/2024.

Gadael ymateb

gwall: