Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae gwneud Interniaeth Haf yn Deloitte yn gyfle gwych i chi fod allan o'ch cartref, cael mwy o brofiad, a hyd yn oed sbeisio'ch ailddechrau.

Byddwch nid yn unig yn ennill sgiliau a gwybodaeth newydd na fyddwch byth yn gallu eu cael tra gartref, ond byddwch hefyd yn gwneud cysylltiadau gwerthfawr ar gyfer eich dyfodol.

Nawr Ewch ymlaen isod i gael yr holl Interniaeth Haf Deloitte ddiweddaraf a pharhaus y gallwch wneud cais amdano a chael mwy o brofiad.

Disgrifiad Interniaeth.

Mae Deloitte yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o archwilio a sicrwydd, ymgynghori, cynghori ariannol, cynghori risg, treth, a gwasanaethau cysylltiedig.

Mae Deloitte yn derbyn nifer llethol o geisiadau. Gyda dros 500,0000 o ymgeiswyr yn ymgeisio am swyddi Deloitte. Gall y nifer uchel o ymgeiswyr ei gwneud hi'n anodd iawn cael swydd yn Deloitte. Disgwylir i chi fod y gorau yn y diwydiant ac yn weithiwr proffesiynol hyderus.

Bob blwyddyn, mae ganddyn nhw gyfleoedd ar gael i fyfyrwyr israddedig ymuno â rhaglen Interniaeth Haf Deloitte, sy'n rhedeg rhwng Mehefin ac Awst.

Mae Deloitte yn caniatáu ichi ddysgu a datblygu trwy weithio gyda'r gorau ac archwilio'r llwybrau gorau i chi. Rydym yn darparu rhwydwaith â chysylltiadau byd-eang sy'n cynnig cyfleoedd symudedd traws-ddaearyddiaeth ac arweinyddiaeth hawdd mynd ato i feithrin eich twf a'ch datblygiad.

Gwirio Allan:  Interniaethau Milkroound 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Yn Deloitte, maen nhw'n rhoi gwerth uchel arnoch chi a'ch doniau unigryw. Mae eu rhaglen interniaeth yn caniatáu ichi weithio ar broblemau busnes go iawn a defnyddio'ch sgiliau unigryw i gynnig atebion ymarferol.

Interniaeth Haf Deloitte ar gael.

Dyma'r interniaeth haf Deloitte sydd ar gael;

Intern Staff Archwilio a Sicrwydd – Haf

Byddwch yn hogi eich sgiliau dadansoddol yn ystod eich interniaeth wrth i chi archwilio cyllid cleientiaid, trafodion, a phrosesau rheolaeth fewnol. Byddwch yn gweithio gydag aelodau'r tîm archwilio ac yn dysgu sut i gymhwyso cysyniadau asesu risg a sut i gynllunio a pherfformio gweithdrefnau archwilio sy'n ymateb i'r risgiau hynny. Byddwch yn gweithredu'r gweithdrefnau archwilio hyn gan ddefnyddio ein hoffer archwilio a thechnolegau blaengar sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial, dadansoddeg uwch, delweddu data, ac awtomeiddio llif prosesau i berfformio cwestiynu data a dadansoddi data cleientiaid.

Cyfrifoldebau.

 • Mae'r rhaglen interniaeth yn rhoi cyflwyniad i archwilio.
 • Fel intern ym mhractis Archwilio Deloitte, byddwch yn cael profiad o'r proffesiwn archwilio o safbwynt y byd go iawn.
 • Byddwch yn dod i gysylltiad manwl â'r proffesiwn archwilio ac yn dysgu mwy am gyfrifoldebau archwilydd o ddydd i ddydd.
 • Byddwch yn derbyn arweiniad ac yn gweithio'n agos gyda gweithwyr archwilio proffesiynol profiadol, yn ogystal â chael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhwydweithio.
 • Byddwch yn dod i gysylltiad â materion sy'n llywio ac yn effeithio ar y proffesiwn heddiw a phynciau sy'n ymwneud â'ch datblygiad gyrfa.
 • Bydd eich cwnselydd yn ffynhonnell hanfodol o wybodaeth a chyngor, gan gynnig adborth amserol ac adeiladol ar eich perfformiad.
 • Byddwch yn hogi eich sgiliau dadansoddol yn ystod eich interniaeth wrth i chi archwilio cyllid cleientiaid, trafodion, a phrosesau rheolaeth fewnol.
 • Byddwch yn gweithio gydag aelodau'r tîm archwilio ac yn dysgu sut i gymhwyso cysyniadau asesu risg a sut i gynllunio a pherfformio gweithdrefnau archwilio sy'n ymateb i'r risgiau hynny.
 • Byddwch yn gweithredu'r gweithdrefnau archwilio hyn gan ddefnyddio ein hoffer archwilio a thechnolegau blaengar sy'n defnyddio deallusrwydd artiffisial, dadansoddeg uwch, delweddu data, ac awtomeiddio llif prosesau i berfformio cwestiynu data a dadansoddi data cleientiaid.
Gwirio Allan:  Interniaeth Sw Taronga 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr !!!

Gofynion.

 • Dilyn gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth / Gweinyddu Busnes Gwyddoniaeth mewn Cyfrifeg neu faes cysylltiedig.
 • Cynlluniau diffiniol ar gyfer bodloni gofynion sylfaenol cymhwysedd CPA.
 • Teithio hyd at 80%.

Cyflog Ar Interniaeth Haf Deloitte.

Tua $60,000 yw cyflog blynyddol Interniaid Haf Deloitte ar gyfartaledd yn yr Unol Daleithiau.

Sut i Wneud Cais Am Interniaeth Haf Deloitte.

Mae'r rhestr isod yn dangos y camau wrth wneud cais am Interniaeth Haf Deloitte.

1. Pan gyfeirir at y wefan swyddogol, chwiliwch am swydd yn y ddolen gais isod.
2. Gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio, wedi'i rannu'n wahanol gategorïau, i hidlo swydd eich diddordeb.
3. Adolygu'r hysbyseb swydd a'r disgrifiad rôl.
4. Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni'r holl ofynion cyn symud ymlaen
5. Dewiswch y botwm 'Gwneud Cais Ar-lein.
6. Cwblhewch a chyflwynwch eich cais.
7. Gwiriwch eich bod wedi derbyn e-bost yn cadarnhau eich cais.

Gwirio Allan:  Interniaeth Peirianneg Yn Japan Ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gwnewch Gais Nawr

Casgliad Ar Interniaeth Haf Deloitte.

I gloi, gyda'r diweddariad uchod ar Interniaeth Haf Deloitte, mae rhywun yn ymwybodol o'r cymwysterau a'r sgiliau gofynnol, eu cyfrifoldebau, cyflog blynyddol cyfartalog, a sut i wneud cais am Interniaeth Haf Deloitte.

Cliciwch ar y “Gwneud Cais Nawr” botwm i sicrhau cyfle i weithio yn Interniaeth Haf Deloitte.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Interniaeth Haf Deloitte 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Mawrth 24, 2023

Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynigion Ysgol a Swyddi gorau i chi, yn union fel Interniaeth Haf Deloitte 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Nodglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth.

Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Interniaeth Haf Deloitte 2023/2024.

Gadael ymateb

gwall: