Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Yn yr erthygl hon, fe welwch fod gan Brifysgol Boston strwythur cadarn a chadarn o sail ddamcaniaethol ar gyfer myfyrwyr cymwys a diddordeb sy'n barod i fod yn rhan o'r Brifysgol.

Roedd Ysgoloriaeth Prifysgol Boston Mae 2023/2024 yn ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, a dyfernir yr ysgoloriaeth hon ar gyfer cyrsiau gradd israddedig a meistr.

Mae Prifysgol Boston yn defnyddio calendr academaidd sy'n seiliedig ar semester a rhaglenni proffesiynol ar gyfer myfyrwyr trwy ei 18 ysgol a choleg.

Fel myfyriwr rhyngwladol sydd am gofrestru trwy'r ysgoloriaeth hon ar gyfer Prifysgol Boston, fe'ch anogaf i gael gofynion pendant ar gyfer cofrestriad ychwanegol; felly, ymgyfarwyddwch â'r ysgoloriaeth.

Prifysgol Boston

Mae Prifysgol Boston yn sefydliad preifat a sefydlwyd ym 1839, gyda chyfanswm cofrestriad israddedig o 18,229 (cwymp 2021); mae ei leoliad yn drefol, a maint y campws yw 140 erw.

Mae prifysgol Boston yn brifysgol ymchwil breifat wedi'i lleoli yn Boston, Massachusetts, ac mae'n cynnig ystod o raddau israddedig a graddedig.

Mae ysgolion graddedig uchel eu statws Prifysgol Boston yn cynnwys Ysgol y Gyfraith, Rheolaeth, Meddygaeth, Peirianneg ac Addysg.

Ysgol feddygaeth Prifysgol Boston (BU) yw labordy ymchwil ac addysgu canser cyfun cyntaf y genedl.

Mae prifysgol Boston yn rhoi'r cyfle i archwilio mwy na 300 o raglenni astudio a'r cyfle i adeiladu gyrfa lwyddiannus.

Safle Prifysgol Boston

Mae Prifysgol Boston (BU) yn safle 54 yn Safleoedd Prifysgol y Byd 2021, gan godi o'i safle blaenorol o 61ain.

Gwirio Allan:  Ysgoloriaethau Ôl-raddedig y DU Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Mae BU (Prifysgol Boston) hefyd yn 40fed yn Safleoedd Coleg yr UD 2021 ac yn 71-80fed yn Safleoedd Enw Da y Byd 2020.

Ysgoloriaethau Prifysgol Boston ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Gall myfyrwyr rhyngwladol hefyd gyfeirio at y dudalen Myfyrwyr Rhyngwladol i gael yr holl adnoddau sydd eu hangen i baratoi ar gyfer cyrraedd.

Gall myfyrwyr rhyngwladol Prifysgol Boston ddod o hyd i wybodaeth am addasu i fywyd yn BU, ble i fyw, y campysau, ac adnoddau gwerthfawr eraill.

Gallwch hefyd fynd ar daith rithwir o'r wefan a cherdded trwy ei champysau a'i hadeiladau i ymgyfarwyddo â'r brifysgol.

Gall myfyrwyr rhyngwladol gyfeirio at sefydliadau eraill: ISSO ar gyfer fisas a theithio, CELOP ar gyfer cysylltiadau Saesneg a chymdeithasol dwys, Global Resources, a Student Central.

ysgoloriaeth Crynodeb

 • Lefel Astudio: Israddedig
 • Sefydliad(au): Prifysgol Boston
 • Astudio yn: UAS
 • Meysydd Ffocws Cyfleoedd:
 • Peirianneg.
 • Cyfathrebu.
 • Celfyddydau a Gwyddorau.
 • Celfyddyd Gain.
 • Astudiaethau Cyffredinol.
 • Gwyddorau Iechyd ac Adsefydlu.
 • Astudiaethau Byd-eang.
 • Busnes a Gweinyddiaeth.
 • Addysg a Datblygiad Dynol.
 • Cyfnod y Rhaglen: Pedair blynedd
 • Dyddiad cau: Rhagfyr 01, 2023 (blynyddol)

Cymwyseddau

I fod yn gymwys ar gyfer ysgoloriaeth Prifysgol Boston, rhaid i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Iaith Angenrheidiol: Iaith Saesneg.
 • Gwledydd Cymwys: Holl wledydd y byd.
 • Safle yn y 5% uchaf o'u dosbarth ysgol uwchradd.
 • Meddu ar sgorau SAT uwch na 1500 a sgorau ACT yn uwch na 33.
 • Maent wedi dangos cyflawniadau allgyrsiol anhygoel yn eu hysgolion a'u cymunedau.
 • Ystyrir myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer yr ysgoloriaeth hon.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy'n dod i mewn ym Mhrifysgol Boston.

Ffi Dysgu ym Mhrifysgol Boston ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'n hanfodol dangos eich gallu ariannol i ariannu'ch astudiaethau a darparu digon o arian i dalu am yr hyfforddiant, ffioedd, cyflenwadau ysgol, a chostau byw; amcangyfrifir bod y cyfanswm fesul blwyddyn academaidd yn $82,350.

Gwirio Allan:  Ysgoloriaethau Prifysgol Arkansas 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr

Mae cost yr hyfforddiant yn amrywio yn ôl y cwrs a'r coleg yr ydych yn gwneud cais iddynt; er enghraifft, yr amcangyfrif o dreuliau myfyrwyr israddedig yw $56,854 ar gyfer myfyrwyr amser llawn.

Treuliau eraill i'w hychwanegu at y rhestr yw ffioedd prifysgol ($ 1,218), yswiriant meddygol ($ 2,466), tai a phrydau bwyd ($ 16,640), llyfrau a chyflenwadau ($ 1,000), a digwyddiadau atodol ($ 4,172).

Ar gyfer amcangyfrif graddedig o dreuliau, gall y costau fod am naw mis neu 12 mis o astudio; cyfanswm cost yr hyfforddiant am naw mis yw $80,193, a $87,389 am 12 mis.

Mae cost Prifysgol Boston yn cynnwys hyfforddiant, ffioedd prifysgol, yswiriant iechyd, ystafell a bwrdd, llyfrau a chyflenwadau a digwyddiadau.

Os oes dibynnydd fel priod neu blentyn gyda chi, bydd costau ychwanegol ar gyfer un dibynnydd, dau ddibynnydd, a phob dibynnydd.

Mathau o Gymorth - Ysgoloriaeth Prifysgol Boston

Mae ysgoloriaethau, grantiau, benthyciadau, a chyflogaeth myfyrwyr yn gymorth ariannol, ac oherwydd bod yn rhaid ad-dalu benthyciadau a bod yn rhaid ennill cyflogaeth myfyrwyr, cyfeirir atynt weithiau fel “hunangymorth.”

Yn nodweddiadol, cynigir pecyn cymorth ariannol i ymgeiswyr sy'n cynnwys cyfuniad o ddyfarniadau o wahanol fathau o raglenni cymorth.

Mathau o Gymorth

Sut i wneud cais

Dyma'r camau isod:

 1. Cliciwch ar y 'Gwnewch Gais Nawr ' botwm isod
 2. Byddwch yn gweld gwybodaeth amrywiol sydd ar gael ar y wefan
 3. Llenwch y manylion neu'r wybodaeth hanfodol
 4. Gall eich gwybodaeth bwysig fod yn enw, dyddiadau geni, a gofynion hanfodol eraill
 5. Yna cliciwch i gyflwyno
 6. Dim gwybodaeth ffug ar y wefan.
Gwirio Allan:  Ysgoloriaethau Coleg Dartmouth 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!

Gwnewch gais nawr!

Casgliad

Dyma'ch cyfle gyda'r detholiad hwn o Ysgoloriaethau Prifysgol Boston Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol; felly, nid oes gennych unrhyw gyfyngiad rhag gwneud cais am yr ysgoloriaeth.

Mae gwefan y cais yn rhoi gwybodaeth a diweddariadau hanfodol am Ysgoloriaethau Prifysgol Boston i Fyfyrwyr Rhyngwladol ddechrau gwneud cais nawr.

Felly, os ydych chi am astudio yn y Brifysgol fel myfyriwr rhyngwladol neu'r myfyriwr trwy'r ysgoloriaethau uchod, ewch amdani a dechreuwch baratoi ar gyfer y swydd hon i gyflwyno manylion hanfodol.

Wrth i chi gael diweddariadau am y Ysgoloriaethau Prifysgol Boston ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Mawrth 24, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Ysgoloriaethau Prifysgol Boston Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024, gyda'r holl Erthyglau a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Gamwybodaeth .
 
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Ysgoloriaethau Prifysgol Boston ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: