Sicrhewch yr Ysgoloriaeth Ddiweddaraf, A'r Diweddariadau Swyddi

Mae Unol Daleithiau America yn un o'r gwledydd gorau mewn llawer o bethau, megis technoleg, busnes ac addysg. A byddai'r mwyafrif o fyfyrwyr rhyngwladol yn cael eu cyfrif yn ffodus i allu astudio yn yr Unol Daleithiau, gan ystyried ei fod yn gystadleuol.

Ac mae'n debyg bod gennych chi ddiddordeb mewn sicrhau cyfle i astudio yn yr Unol Daleithiau, ond nid ydych chi'n siŵr pa sefydliad sydd orau i chi; rydych chi yn y lle iawn. Yn y swydd hon, byddwn yn trafod y wybodaeth angenrheidiol am y prifysgolion gorau ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn yr Unol Daleithiau, gan nodi pam mai nhw yw'r gorau i'ch helpu chi i benderfynu pa sefydliad i'w ddewis.

Mae'r taleithiau unedig yn gyfoethog mewn llawer o bethau, ac un ohonynt yw amrywiaeth ddiwylliannol. Gyda chymaint o wahanol fyfyrwyr a thrigolion rhyngwladol, yr Unol Daleithiau yw un o'r cyrchfannau gorau yn y byd i brofi amrywiaeth ddiwylliannol. Ac mae'r amrywiaeth ddiwylliannol hon mewn diwylliannau byd-eang yn un o'r rhesymau allweddol pam mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr rhyngwladol yn dewis y dewis cyntaf.

Rhaid i fyfyrwyr sydd â diddordeb nodi, er mwyn gallu astudio yn yr Unol Daleithiau, fod angen i rywun fodloni rhai gofynion penodol, y manylir arnynt yn yr erthygl hon.

Ewch ymlaen i'r post i ddysgu mwy am y Prifysgolion Gorau Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Yn yr UD.

Disgrifiad

Dylai myfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno astudio yn Unol Daleithiau America ystyried gwneud cais a chofrestru ar y prifysgolion gorau yn UDA ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a restrir yn yr erthygl hon.

Mae'r ysgolion hyn yn gartref i'r nifer fwyaf arwyddocaol o fyfyrwyr rhyngwladol yn yr UD. Er bod nifer y myfyrwyr rhyngwladol yn yr UD wedi lleihau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, Ul yw'r wlad sydd â'r nifer uchaf o fyfyrwyr rhyngwladol o hyd.

Gwirio Allan:  Rhaglenni Ph.D a Ariennir yn Llawn Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 2023/2024 Ymgeisiwch Nawr!!

Mae gan yr Unol Daleithiau fwy na 4,000 o sefydliadau dyfarnu graddau. Ym mlwyddyn academaidd 2020-21 yr r, mae gan UDA tua 914,095 o fyfyrwyr rhyngwladol, sy'n golygu mai dyma'r cyrchfan mwyaf poblogaidd i fyfyrwyr rhyngwladol. Cnau. Mae gan yr uned ystod eang o sefydliadau i ddewis ohonynt, sy'n ei gwneud hi'n anodd gwneud y dewis cywir.

Mae gan yr UD rai o'r dinasoedd myfyrwyr gorau, fel Boston, Efrog Newydd, a Chicago, ac mae llawer mwy o 10 dinas yr Unol Daleithiau wedi'u rhestru ymhlith y dewis QS Student Cit Gorau. Fe benderfynon ni drefnu'r 5 Prifysgol Orau yn UDA ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Rhesymau dros Astudio yn yr Unol Daleithiau

Isod mae rhai o'r rhesymau argyhoeddiadol i astudio yn yr Unol Daleithiau:

Amrywiaeth

Fel y dywedwyd yn gynharach, mae gan yr Unol Daleithiau un o'r diwylliannau mwyaf amrywiol. Mae ganddi'r boblogaeth fwyaf amrywiol o fyfyrwyr. Daw myfyrwyr sy'n astudio yn yr UD o wahanol wledydd.

Mae hyn yn caniatáu i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr rhyngwladol ddysgu am ddiwylliannau ac ieithoedd newydd a chwrdd â phobl newydd.

Profiad Gwaith

Mae'r taleithiau Unedig yn adnabyddus am fod yn un o'r gwledydd gorau yn y byd, gan fod yn gartref i gwmnïau mawr fel Amazon, Tesla, Apple, a Google; gyda'r cwmnïau hyn, mae myfyrwyr yn cael ystod eang o gyfleoedd i weithio yn y cwmnïau hyn, gan felly ennill profiad gwaith o safon.

Ac mae'r rhan fwyaf o brifysgolion yr UD yn cynnig rhaglenni astudio gydag opsiynau interniaeth neu gydweithfa. Mae interniaeth yn ffordd wych o gael profiad gwaith gwerthfawr a mynediad at swyddi sy'n talu'n uchel ar ôl graddio. Mae addysg gydweithredol yn rhaglen lle mae myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio mewn diwydiant sy'n gysylltiedig â'u maes.

Sefydliadau byd-enwog

Mae gan Brifysgolion UDA enw da ym mhobman. Mae'r UD yn gartref i rai o'r prifysgolion gorau yn y WorldTherere arf 352 o ysgolion yr UD sydd wedi'u rhestru yn y QS World University Rankings 2021, ac mae prifysgolion yr UD yn cyfrif am hanner y 10 prifysgol orau. Gall ennill gradd yn un o brifysgolion blaenllaw'r UD gynyddu eich cyflogadwyedd.

Amrywiaethau o raddau a rhaglenni

Nid oes angen unrhyw gyflwyniad; y mae yn amlwg fod y Tai yn rhai o'r prifysgolion goreu yn y byd ; ed; nid oes dim i'w wneud ynglŷn â'r ffaith bod prifysgol yr Unol Daleithiau yn cynnig llawer iawn o raddau a rhaglenni.

Gwirio Allan:  Amserlen Arholiadau CIE 2023/2024 Diweddariadau Diweddaraf

Prifysgolion Gorau Mae'r n UDA Ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Isod mae rhai o'r prifysgolion gorau yn Unol Daleithiau America Ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol:

Sefydliad Technoleg California (Cal Tech)

 • Cyfradd Derbyn: 7%
 • Sgôr Cyfartalog TAS/ACT: (1530 – 1580)/(35 – 36)
 • Profion Hyfedredd Saesneg a Dderbynnir: Prawf Saesneg Duolingo (DET) neu TOEFL. Nid yw Caltechdoes yn derbyn sgorau IELTS.

Mae CalTech yn cynnal nifer sylweddol o fyfyrwyr rhyngwladol. Fodd bynnag, dylech wybod bod gan CalTech gyfradd dderbyn isel (tua 7%).

Mae Sefydliad Technoleg California yn adnabyddus am ei raglenni o ansawdd uchel mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

Prifysgol California, Berkeley (UC Berkeley)

 • Cyfradd Derbyn: 18%
 • Sgôr Cyfartalog TAS/ACT: (1290-1530)/(27 – 35)
 • Profion Hyfedredd Saesneg a Dderbynnir: TOEFL, IELTS, neu Brawf Saesneg Duolingo (DET)
 • Mae Prifysgol California, Berkeley yn brifysgol ymchwil grant tir cyhoeddus yn Berkeley, California.

Sefydlodd Brifysgol California. n 1868, UC Berkeley yw prifysgol grant tir gyntaf y wladwriaeth a champws cyntaf System Prifysgol California. Mae gan UC Berkeley fwy na 45,000 o fyfyrwyr yn cynrychioli dros 74 o wledydd. Mae prifysgolion ar gael mewn gwahanol feysydd astudio:

 • Busnes
 • Cyfrifiadura
 • Gwyddorau Cymdeithasol
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Gwyddorau Biolegol
 • Polisi cyhoeddus
 • Peirianneg
 • Newyddiaduraeth
 • Celfyddydau a Dyniaethau, etc

Prifysgol Columbia

 • Cyfradd Derbyn: 7%
 • Sgôr Cyfartalog TAS/ACT: (1460 – 1570)/(33 – 35)
 • Profion Hyfedredd Saesneg Derbyniol: TOEFL, IELTS, neu DET
 • Mae Prifysgol Columbia yn brifysgol ymchwil cynghrair iorwg breifat yn Ninas Efrog Newydd.
 • Sefydlwyd yn 1754 fel Coleg y Brenin.

Prifysgol Columbia yw'r sefydliad addysg uwch hynaf yn Efrog Newydd a'r pumed sefydliad dysgu uwch hynaf yn yr UD. Mae dros 18,000 o fyfyrwyr rhyngwladol ac ysgolheigion o fwy na 150 o wledydd yn astudio ym Mhrifysgol Columbia.

Mae'r rhaglenni hyn ar gael mewn gwahanol feysydd astudio:

 • Celfyddydau
 • pensaernïaeth
 • Peirianneg
 • Newyddiaduraeth
 • Nyrsio
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Gwaith cymdeithasol
 • Materion Rhyngwladol a Chyhoeddus.

Prifysgol Cornell

 • Cyfradd Derbyn: 11%
 • Sgôr Cyfartalog TAS/ACT: (1400 – 1540)/(32 – 35)
 • Profion Hyfedredd Saesneg a Dderbynnir: TOEFL iBT, iTEP, IELTS Academic, DET, PTE
 • Hyfedredd Academaidd, C1 Uwch neu C2.
 • Mae Prifysgol Cornell yn brifysgol ymchwil breifat wedi'i lleoli yn Ithaca, Efrog Newydd. Mae'n aelod o'r Ivy League, a elwir hefyd yn Ancient Eight.

Mae gan Brifysgol Cornell fwy na 25,000 o fyfyrwyr. Mae 24% o fyfyrwyr Cornell yn fyfyrwyr rhyngwladol.

Mae'r rhaglenni hyn ar gael mewn gwahanol feysydd astudio:

 • Gwyddorau Amaethyddol a Bywyd
 • pensaernïaeth
 • Celfyddydau
 • gwyddoniaeth
 • Busnes
 • Cyfrifiadura
 • Peirianneg
 • Meddygaeth
 • Gyfraith
 • Polisi Cyhoeddus etc
Gwirio Allan:  Arholiad AQA 2022/2023 Dyddiadau, Ffioedd, Amserlen | Canlyniadau

Prifysgol California Los Angeles (UCLA)

 • Cyfradd Derbyn: 14%
 • Sgôr Cyfartalog TAS/ACT: (1290 – 1530)/( 29 – 34)
 • Profion Hyfedredd Saesneg Derbyniol: IELTS, TOEFL, neu DET. Nid yw UCLA yn derbyn MyBest TOEFL.
 • Mae Prifysgol California Los Angeles yn brifysgol ymchwil grant tir cyhoeddus yn Los Angeles, California.

Mae Prifysgol California Los Angeles yn croesawu tua 46,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys mwy na 12,000 o fyfyrwyr rhyngwladol sy'n cynrychioli 118 o wledydd. Mae UCLA yn cynnig mwy na 250 o raglenni, ms o raglenni israddedig i raglenni graddedig a chyrsiau addysg broffesiynol mewn gwahanol feysydd astudio:

 • Meddygaeth
 • Bioleg
 • Busnes
 • Addysg
 • Seicoleg a Niwrowyddoniaeth
 • Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol
 • Cyfrifiadureg
 • Ieithoedd etc

Casgliad Ar y Prifysgolion Gorau Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Yn Yr UD 2023/2024Dyma'ch cyfle i ddewis y Prifysgolion Gorau Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Yn yr UD; nid oes gennych chi, felly, unrhyw gyfyngiad o ran bod yn fyfyriwr rhag gwneud cais am y Prifysgolion Gorau Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Yn yr UD.

 
Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth hanfodol am y Prifysgolion Gorau ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Yn yr UD yn 2023/2024 i ymgeiswyr ddechrau gwneud cais nawr.
 
Ar ôl gwneud cais a chael eich derbyn, gallwch wedyn fwynhau dimensiwn ychwanegol cyfoethog a gwerth chweil i'ch bywyd a'ch addysg i wireddu'ch gyrfa yn y dyfodol.
 
Wrth i chi gael diweddariadau am Y Prifysgolion Gorau Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Yn UDA 2023/2024, rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.
 
Yma yn Aimglo, rydyn ni'n darparu Recriwtio, Ysgoloriaethau sydd eu hangen arnoch chi, a'r Cynnig Swydd Diweddaraf i chi; os bydd yr Erthyglau hyn yn ddefnyddiol i chi, hoffwch, rhannwch, a gwnewch sylwadau; rhannwch y post hwn gyda'ch ffrind a allai fod angen cynigion Recriwtio; Diweddarwyd Diwethaf: Mawrth 20, 2023
Hefyd, peidiwch ag anghofio rhoi nod tudalen ar ein gwefan Aimglo, wrth i ni barhau i ddarparu'r Cynnig Ysgol a Swydd gorau i chi yn union fel Prifysgolion Gorau Ar Gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol Yn yr Unol Daleithiau 2023 / 2024, gyda phob Erthygl a bostiwyd ar ein Aimglo yn Gywir ac yn rhydd o Misinformatio
Teimlwch wedi ymlacio gan fod gennych hawl i'r wybodaeth ddilys ar y dudalen hon am y Y Prifysgolion Gorau ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yn UDA yn 2023/2024
 
Os gwelwch yn dda hefyd rhowch nod tudalen ar ein gwefan Aimglo a rhannwch y post hwn gyda'ch ffrindiau.

Gadael ymateb

gwall: